ติดต่อเรา

หอพักนักศึกษา Extra Time

คณะครุศาสตร์

อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทร 073-299605 ต่อ 14500, 14600