ฉีดพ่นกำจัดยุง

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลนครยะลา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นกำจัดยุงที่บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้