นักศึกษาที่ประสงค์มารับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ประสงค์มารับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสามารถมารับได้  ตามตารางที่กำหนด ระหว่างเวลา 09-00 - 16.30 น. เท่านั้น โดยนักศึกษาต้องลงชื่อเข้าหอด้วยการสแกน QR-code