อัตราค่าใช้จ่ายของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราค่าใช้จ่าย และกำหนดการชำระเงิน ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา