เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดชาวหอ"

2 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
เชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนักศึกษาหอพักนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในงาน "ตลาดนัดชาวหอ"
โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมแข่งขันประกวดการจัดสวนถาดจากต้น Cactus
2. กิจกรรมแข่งขันกีฬา E-Sport
3. กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาหอพัก
4. กิจกรรมการแสดงดนตรีและการขับร้องบนเวที
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ บริเวณ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
https://www.facebook.com/dormyru/?ref=embed_page