ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C รหัส 67

25 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานั้น หอพักนักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ภาคเรียนที่ 1/2567 ดังต่อไปนี้ (รายชื่อเรียงตามลำดับห้องพัก)
     
       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 2

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 3

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 4

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 5

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 6

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 7

       รายชื่อนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ อาคาร C ชั้น 8

       รายชื่อนักศึกษาหอพักจันทน์กะพ้อ อาคาร A และหอพักปาริชาติ อาคาร B

   - ระเบียบและกฎของหอพัก นักศึกษาสามารถอ่านได้บนเว็บไซต์หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ผ่านลิงก์ https://dormet.yru.ac.th

    
 - ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการรับรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตเข้าหอพัก
หรือลิงก์ https://dormet.edu.yru.ac.th/e-stdnew/ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2567

- นักศึกษาที่รายงานตัวเสร็จแล้ว ให้นักศึกษาอยู่ในหอพัก ซึ่งในหอพักจะมีกิจกรรมให้ทำความรู้จักกับพี่ๆ
และเพื่อนๆร่วมหอ สามารถออกไปข้างนอกได้แต่ออกแล้วต้องอยู่ในกฎของหอ เวลาเปิด – ปิด ตั้งแต่เวลา
05.30 น. – 22.30 น. เพราะถือว่าผู้ปกครองมาส่งให้ทางมหาวิทยาลัยดูแลน้องๆต่อเรียบร้อยแล้ว ในวันหยุด
ถ้าไม่มีกิจกรรมนักศึกษาสามารถกลับบ้านได้

    - นักศึกษาไม่สามารถพาผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกขึ้นไปบนห้องพักได้ แต่สามารถให้อยู่ในบริเวณที่
กำหนดได้