ภาพภายในห้องพักนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการภายในหอพัก

19 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลและรายะเอียดภายในหอพัก

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย หอพักนักศึกษาอาคาร A-B-C-D โดยมีจำนวนห้องพักจำนวน 125 ห้อง/อาคาร

สามารถรองรับนักศึกษาได้ จำนวน 500 คน/อาคาร แต่ละอาคารจัดสรรการเข้าพัก ดังนี้

 • หอพักนักศึกษา อาคาร A  รองรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐาน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
 • หอพักนักศึกษา อาคาร B รองรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์เข้าพักอาศัย
 • หอพักนักศึกษา อาคาร C รองรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐาน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
 • หอพักนักศึกษา อาคาร D รองรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐาน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

การจัดสรรห้องพัก

 • จัดเข้าพักห้องละ 4 คน/ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องพัก มีดังนี้

 • ตู้เสื้อผ้าไม้พร้อมฝาปิดอย่างดี  จำนวน  2  ตู้
 • เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น  จำนวน  2  เตียง
 • เบาะที่นอนอย่างดี  จำนวน  4  เบาะ
 • โต๊ะไม้อ่านหนังสือ  จำนวน  4  โต๊ะ
 • เก้าอี้พนักพิงอ่านหนังสือ  จำนวน  4  ตัว
 • โคมไฟโต๊ะอ่านหนังสือ  จำนวน  4  ตัว
 • ชั้นวางหนังสือติดผนัง  จำนวน  4  ชุด  
 • พัดลมติดผนัง  จำนวน  2  ตัว
 • ชุดเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า  จำนวน  1  ชุด
 • ไฟสำรอง  จำนวน  1  ชุด
 • เครื่องตรวจจับควัน  จำนวน  1  ชุด
 • อ่างล้างหน้าเอนกประสงค์  จำนวน  1  อ่าง
 • โถชักโครกพร้อมสายชำระ  จำนวน  1  ชุด
 • ฝักบัวอาบน้ำอย่างดี  จำนวน  1  ชุด
 • ก๊อกน้ำระเบียงนอก  จำนวน  1  ตัว
 • ซิงค์ล้างจานพร้อมก๊อก  จำนวน  1  ชุด

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการภายในหอพัก

 • เครื่องกรองน้ำ หลังละ 4 ตัว (ชั้น 1,3,5,7)
 • ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว/อาคาร
 • เครื่องกำหนดไฟฟ้า (กรณีไฟฟ้าดับ)
 • ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง/อาคาร
 • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)
 • คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูล 5 เครื่อง/อาคาร
 • จ่ายจดหมายและพัสดุไปรษณียภัณฑ์
 • ลานเอนกประสงค์ใต้หอพัก
 • Learning Space Room
 • พื้นที่ส่วนกลางแต่ละชั้น
 • พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • ส่งต่อโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • ช่างซ่อมแซมประจำหอพัก
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา