รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

10 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 
ทีมงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่(สายครู) เข้าหอพักนักศึกษา อาคาร A เพื่อเตรียมความพร้อม