กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

28 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา
วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ
พร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษา และมีการแนะนำตัวพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากรองคณบดี
คณาจารย์ทั้ง 12 สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่
ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ทีมงานหอพักนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์