กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 (พิธีทางศาสนาอิสลาม)

5 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา  ประจำปี 2565 (พิธีทางศาสนาอิสลาม)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน 
กิจกรรมทางศาสนาอิสลามได้ละหมาดฮายัต ขอดูอาร์ และมีการบรรยายธรรม โดย บาบอฮัจยีอาสอารี ลาเตะ (บาบอซู) 
ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคารหอพักนักศึกษา