กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 (พิธีทางศาสนาพุทธ)

5 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 (พิธีทางศาสนาพุทธ)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน กิจกรรมทางศาสนาพุทธได้นิมนต์พระเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ ห้อง Leaninng Space B อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา