กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

25 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ทีมงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัด "กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย" 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงยิมส์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา