กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ Exrta Time ประจำปี 2565

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 
          หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ Exrta Time  ประจำปี 2565 
โดยอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา