อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตรวจเยี่ยมหอพัก

28 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ เข้าตรวจเยี่ยมและแก้ปัญหาภายในหอพัก เพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น