ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B รหัส 66

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2566 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนั้น ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อปรึกษาทางหอพักนักศึกษาทันที หรือโทร 073-299682 ต่อ 14600 ตรวจสอบรายชื่อ ผ่านลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1S5Dv6QPjLefjQvcG5F3yPUpqYET0YJPY?usp=share_link (รายชื่อเรียงตามลำดับห้องพัก)

 

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 2

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 3

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 4

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 5

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 6

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 7

รายชื่อนักศึกษาหอพักปาริชาติ อาคาร B ชั้น 8